pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  7

koaxiální kabely •       koaxiální kabel tvoří dva soustředné (co-axialní) vodiče –     vnitřní (středový) vodič –     vodivé opletení •     současně slouží jako stínění •       vlastnosti: –     díky stínění méně vyzařuje •     vyšší odolnost proti vyzařování a interferenci –     lze využít na větší vzdálenosti •     řádově kilometry –     lze využít na vyšších frekvencích •     než kroucená dvoulinka –     konstrukčně robustnější, odolnější •     ale např. málo ohebný –     dražší než kroucená dvoulinka •       stále se používá v oblasti telekomunikací –     pro rozvody CATV (antény), ve sdělovacích sítích, … –     pro rozvody kabelových televizí –     v rámci sítí HFC •     Hybrid Fiber-Coax, část sítě (směrem k páteři) je realizována na optickém vlákně, část nejblíže k uživateli pomocí koaxiálního kabelu) •       dříve se používal i v sítích LAN –     Ethernet vznikl s předpokladem, že bude používat koaxiální kabel •     jako sdílené médium, kvůli tomu měl sběrnicovou topologii –     existují dvě verze Ethernetu (10Base5 a 10Base2) pro koaxiální kabel •     plus již nepoužívaní verze 10Broad36