pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  5

Kroucená dvoulinka, twist •       teze: –     každé dva vodiče, vedené souběžně vedle sebe, fungují jako anténa •     něco vyzařují do svého okolí, něco ze svého okolí přijímají •       opatření: –     oba vodiče pravidelně (rovnoměrně) zkroutit –     zmenšuje to "efekt antény" •     vyzařované elmag. vlny se navzájem vyruší •     nutné dodržet pravidelné a vhodně dimenzované zkroucení (typicky 1x za každých 7,5 až 10 cm) •       kategorie kroucené dvoulinky: –     kategorie 3: do 10 MHz •     používá se až do 10 Mbit/s –     kategorie 5: do 100-120 MHz •     používají se až do 100 – 150 Mbit/s –     kategorie 6: do 200 MHz –     kategorie 7: vyšší frekvence. •       kabely typicky obsahují více kroucených párů –     "počítačové" nejčastěji 4 páry –     telefonní až stovky párů •       pro omezení efektu antény ze používá také stínění –     žádné (UTP, Unshielded TP) –     všech párů v kabelu, Screened TP) –     každého páru (STP, Shielded TP)