pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  3

Přenosová média •       všechna přenosová média mají reálné obvodové vlastnosti –     útlum •    snižuje amplitudu přenášeného harmonického signálu •    bývá přímo úměrný délce přenosového média –     zkreslení, přeslechy, interference, …. •    deformují přenášený signál •       drátová (vodičová) média: –     signál (elmag. vlnění) se šíří podél pevného média, jsou jím "vedeny" •       bezdrátová přenosová média: –     signál se šíří volně prostorem, nemá žádnou pevnou cestu •    ?? vlnovody ??