pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  29

kódový multiplex (CDM, Code Division Multiplexing, CDMA) •       základní myšlenka: –     disponibilní přenosová kapacita se nebude dělit, ale použije se celá (najednou) –     každý zdroj (odesilatel) vysílá v celé dostupné šířce pásma –     !!! je to zařízeno tak, že jednotlivá vysílání se vzájemně neruší, ale lze je opět oddělit !!! •    odseparovat jejich obsah –     princip řešení: •    každý vysílač vysílá v rozprostřeném spektru technikou Direct Sequence •    pseudonáhodné posloupnosti (chipping kódy) jednotlivých vysílačů musí být různé a vzájemně ortogonální !!!! –     každý příjemce má možnost přijímat vysílání všech vysílačů •    a je schopen si z toho vybrat právě a pouze ta vysílání, která potřebuje •       představa/příklad (bipolární): –     jsou 4 uzly, A, B, C a D –     jejich chipping kódy jsou: •     A:  0 0 0 1 1 0 1 1 (-1,-1,-1, 1, 1,-1, 1, 1) •     B:  0 0 1 0 1 1 1 0 (-1,-1, 1,-1, 1, 1, 1,-1) •     C:  0 1 0 1 1 1 0 0 (-1, 1,-1, 1, 1, 1,-1,-1) •     D:  0 1 0 0 0 0 1 0 (-1, 1,-1,-1,-1,-1, 1,-1) –     když uzel chce vyslat přenést 1, vyšle svůj chipping kód tak jak je, když chce vyslat 0 tak jej vyšle invertovaný (s opačnými hodnotami) •    když chce A přenést 1, vyšle posloupnost  (-1,-1,-1, 1, 1,-1, 1, 1) •    když chce A přenést 0, vyšle posloupnost   ( 1, 1, 1,-1,-1, 1,-1,-1) •    pokud A nechce přenést nic, nevysílá –     "v éteru" se vysílané hodnoty sčítají !!! •    kladné i záporné!!!