pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  28

statistický multiplex (STDM) •       časový multiplex (TDM) je  v zásadě digitální technika •       je vhodná tam, kde jednotlivé kanály (vstupy) produkují rovnoměrnou zátěž –     pak má relativně malou režii •       není výhodná při kolísající zátěži –     jednotlivé kanály si nedokáží „přenechat“ svou vyhrazenou přenosovou kapacitu •       pro nestejnoměrnou zátěž je vhodný statistický multiplex (STDM) –     nepřiřazuje časové sloty jednotlivým kanálům pevně, ale až na základě skutečné potřeby –     každý "kus dat", který je přenášen v časovém okně, musí sám sebe identifikovat •     musí říkat, komu patří - musí mít hlavičku •       negarantuje 100% dostupnost přenosové kapacity pro jednotlivé kanály (jen statisticky) –     jde v zásadě už o variantu paketového přenosu •       součet (nominálních) přenosových rychlostí všech vstupů může být vyšší, než u sdíleného spoje –     u časového multiplexu platí rovnost