pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  27

časový multiplex (TDMA, Time Division Multiplexing ) •       je to digitální technika –     představa: přenosová cesta se rozdělí v čase na "časová okna" (time sloty) a ty se napevno přiřadí jednotlivým vstupů •    během každého časového okna se celá přenosová cesta věnuje výhradně přenosu dat z daného vstupu •    celková přenosová kapacity se tak dělí v poměru, v jakém jsou rozdělena jednotlivá časová okna –     rozdělení časových oken mezi jednotlivé vstupy nemusí být rovnoměrné •    někdo může mít větší podíl, někdo menší •    toto rozdělení je ale dáno předem a nemění se v čase !!! •       rozdělení slotů mezi jednotlivé vstupy je pevné a je dáno předem!!!! –     proto nemusí být přenášená data opatřena žádným identifikátorem (hlavičkou) –     každý "vstup" má vyhrazenu pevně danou přenosovou kapacitu •     pokud tuto kapacitu nevyužije, nemůže být přenechána nikomu jinému !!! •       režie časového multiplexu je relativně malá –     ale významná je druhotná režie, z nevyužitých slotů