pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  24

Direct Sequence Spread Spectrum - představa fungování •       vysílač místo 1 bitu vyšle n bitů –     kde n je šířka tzv. chipu (úlomku) –     příklad (bipolární): •     je-li je chiping kód roven: –    c1 c2 c3 c4 c5 c6 •     pro 1 vyšle c1,c2,c3,c4,c5,c6 •     pro 0 vyšle -c1,-c2,-c3,-c4,-c5,-c6 •       tím "zabere" n* větší šířku přenosového pásma –     "rozprostře se" do širšího spektra •       příjemce musí znát chipping kód odesilatele!!! •       příjemce přijme celý chip (posloupnost n bitů) –     např. d1,d2,d3,d4,d5,d6 –     může být zatížen chybami v důsledku rušení •       příjemce aplikuje na přijatý "úlomek" (chip) chipping kód odesilatele –     udělá s ním XOR •     d1 XOR d1, d2 XOR d2, atd. –     při nezarušeném signálu vyjde: •     S di XOR ci = 6, pokud byla přenášena 1 •     S di XOR ci = -6, pokud byla přenášena 0 –     při zarušeném signálu mohou být součty jiné •     0 <= S <= 6 pro 1, •     -6 <= S <= 0 pro 0, –     přijímač vyhodnocuje 0 nebo 1 podle toho, zda •     S > 0 (přijme 1) •     S < 0 (přijme 0) •       pozor: rušení může být i od jiného přenosu ve stejném rozsahu frekvencí –     pokud jsou chipping kódy vhodně voleny (jsou ortogonální), pak příjemce dokáže "odseparovat" od sebe jednotlivé přenosy •     princip kódového multiplexu, CDMA !!!