pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  21

vysílání v úzkém pásmu a v rozprostřeném spektru (Narrowband, vs. Spread Spectrum) •       vysílání v úzkém pásmu –     vysílá se v úzkém rozsahu frekvencí •    energie vysílače je soustředěna do úzkého rozsahu frekvencí –     rušení (šum) je širokopásmové •    rozprostřené do širšího spektra •    rušení ale může být i  "úzkopásmové" –    např. od nějakého jiného vysílání, od spínání v okolí apod. –     řeší se dostatečným odstupem signálu od šumu •    poměr S/N je zde větší než 1 •       vysílání v rozprostřeném spektru –     vysílá se v širokém rozsahu frekvencí •    energie vysílače může být stejná, ale je rozprostřena do širšího rozsahu frekvencí –     "síla signálu" nemusí být vyšší než "síla šumu" •    poměr "signál/šum" může být i menší než 1 •    důležité je, aby příjemce dokázal z přijatého signálu extrahovat "užitečný signál"