pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  20

 problémy bezdrátových přenosů •       jak se vyrovnat s omezeným rozsahem frekvencí? –     opakovaným použitím stejných frekvencí, na buňkovém principu •     používají hlavně mobilní sítě (NMT, GSM, UMTS, …) –     alternativa: trunkové sítě •       jak se vyrovnat s náhodným rušením? –     s tzv. bílým šumem, s různými interferencemi •     řeší se tzv. rozprostřením do širokého spektra •       jak se vyrovnat s rušením od jiných přenosů? –     licenční pásma: •     nemělo by se stávat –     bezlicenční pásma: •     řeší se směrováním vysílání •     mechanismy pro volbu vhodné (nezarušené) frekvence •     regulací vysílacího výkonu •     domluvou a koordinací •     technikami "rozprostření do spektra" •     pravidlem "kdo dřív přijde …" •       jak zajistit bezpečnost přenosů –     šifrováním přenášených dat –     …. •       jak se vyrovnat s vlivem atmosferických podmínek? –     hodně obtížné …. –     obecně: čím vyšší frekvence, tím se signál šíří více směrově, vyžaduje lepší podmínky pro své šíření (přímou viditelnost), a je citlivější na různé atmosferické vlivy •       jak zajistit mobilitu? –     u buňkových sítí je nutné "předávání" (handover-y) •     zajišťuje plně síť (GSM, …) •     zajišťuje koncové zařízení (Wi-Fi) –     "vertikální handover" •     předávání mezi různými sítěmi – např. GSM a UMTS •       jak zajistit "portabilitu" –     např. aby koncová zařízení vydržela s napájením •     regulací vysílacího výkonu •     využitím časového multiplexu •       jak zajistit kvalitu služeb? –     spolehlivost, pravidelnost doručování, nízkou latenci, …