pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  2

Připomenutí •       přenosová rychlost (bit/s) –     vypovídá o tom, jak dlouho trvá přenos bitu •     je to nominální veličina –     neříká nic o tom, jak často se mění signál •     jaká je modulační rychlost •       přenosový výkon, efektivní přenosová rychlost –     vypovídá o tom, kolik "užitečných dat" se přenese za delší časový interval •       modulační rychlost (symbolová rychlost, Baudy) –     říká, kolikrát se změní stav modulovaného signálu za jednotku času –     neříká, kolik dat se tím přenese •       šířka pásma (bandwidth) –     rozsah frekvencí, využitelných pro přenos •       omezování (zužování) šířky pásma způsobuje větší zkreslení a deformaci přenášeného signálu –     jsou "ořezávány" vyšší harmonické složky Fourierova rozvoje –     ryze digitální signál (ideální obdélníky) by vyžadoval nekonečnou šířku přenosového pásma •       vztah mezi šířkou pásma a modulační rychlostí: –     optimálně vmodulační = 2 * šířka pásma •       na čem závisí schopnost přenášet data? –     na šířce přenosového pásma a na odstupu signálu od šumu (C. Shannon) •     max(vpřenosová)= š.p. * log2 (1+S/N) –     (limit) nezávisí na použité technologii a technikách přenosu