pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  19

hospodaření s frekvencemi •       frekvence (kmitočty) jsou omezeným přírodním zdrojem –     je nutné s nimi pečlivě hospodařit •       správcem kmitočtového spektra v ČR je ČTÚ (Český telekomunikační úřad) –     spolupracuje se zahraničními subjekty a je vázán mezinárodními dohodami, úmluvami atd. –     provádí tzv. koordinaci kmitočtů se zahraničím •       vydává "národní kmitočtovou tabulku" –     formálně: "Plán přidělení kmitočtových pásem" •     naposledy v říjnu 2004 –     určuje, jak a kým smí být využity různé části frekvenčního spektra •     za jakých podmínek atd. •       licenční pásmo: –     část frekvencí, jejichž využití vyžaduje licenci od ČTÚ •     přiděluje se na žádost, pokud je více zájemců pak v soutěži (výběrovém řízení) •       bezlicenční pásmo: –     není nutná individuální licence –     podmínky využití jsou určeny tzv. generální licencí •     určuje například přípustné vysílací výkony a další parametry •     může vyžadovat registraci uživatele/provozovatele u ČTÚ •       příklady: –     licence na GSM (900 MHz, 1800 MHz), FWA (3,5 GHz, 26 GHz), UMTS … –     bezlicenční pásmo: •     2,4 GHz (pro Wi-Fi 802.11b,g) •     5 GHz (pro Wi-Fi 802.11h)