pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  16

bezdrátové (radiové) přenosy •       signál se šíří "volný prostorem" (éterem) prostřednictvím elektromagnetických vln –     rychlost šíření cca 300 000 km/s •       parametry: –     frekvence, kmitočet: f [Hz] •     měří se v Hz (Hertz) –     perioda, T [s] •     platí  f = 1 / T –     vlnová délka: l [m] •     platí:  l = c * T  = c / f •     kde c @ 300 000 km/s, –    resp. 300 000 000 m/s •       obecné vlastnosti: –     omezená dostupnost frekvencí •    omezená přenosová kapacita –     větší vliv prostředí •    rušení, interference, podmínky příjmu –     větší zranitelnost •    vůči odposlechu, útokům … –     "éter" je vždy sdílené médium •       jedno možné (neformální) dělení bezdrátových přenosů: –     optické (světelné přenosy, přenosy ve viditelné části spektra) •     využívá se viditelná část spektra + okolí –    optické přenosy, optická vlákna –     infra(červené): •     frekvence nižší než červené světlo •     použitelné na krátkou vzdálenost s přímou viditelností –    např. pro dálkové ovladače, IrDa •     nevhodné při denním světle –    slunce září i v infra oblasti, rušení –     mikrovlnné: •     extrémně krátké vlnové délky, resp. vysoké frekvence (nad 100 MHz) •     lze soustředit energii vln do svazku a ten směrovat –    lze vytvářet směrové spoje –    vhodná/nutná přímá viditelnost –     rádiové: •     ostatní (nebo všechny)