pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  11

mnohovidová a jednovidová vlákna •       mnohovidová vlákna existují v provedení se stupňovitým nebo gradientním indexem lomu –     mezi jádrem a pláštěm •       obecně umožňují jen nižší přenosové rychlosti a kratší dosah než vlákna jednovidová –     ale jsou lacinější, jednodušší na instalaci atd. •       tzv. jednovidová vlákna (monomode, single mode fiber) –     přenáší "užitečný signál" pomocí jediného vidu •    nemají zkreslení vznikající vidovou disperzí •    mají obecně větší dosah !!! •    umožňují dosahovat vyšší rychlosti –     „jednovidovosti“ se dosahuje •    malým rozdílem optických vlastností jádra a pláště •    zmenšováním průměru jádra –    na 4 až 10 mikronů –     pracují se světlem v rozsahu 1300 až 1550 nm  –     jsou dražší, více náročné na instalaci, ještě více křehké