pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  8

Přenos v přeloženém pásmu  (broadband, modulovaný přenos) •       řešení: –     (problému s "pokaženým signálem" při přenosu v základním pásmu) •       přenášet takový signál, jaký projde přenosovou cestou nejlépe!!! –     v praxi: signál harmonického (sinusového, kosinusového) průběhu •    y = A . sin ( w.t + f ) –     představuje tzv. nosnou •    nosný signál –    nosný signál ještě sám nenese žádnou informaci •    žádná data •       princip modulace: –     data, určená k přenosu, se "naloží" na nosný signál •    podle přenášených dat se mění některý (některé) z parametrů přenášeného nosného signálu –     jde o tzv. modulaci •    "modulování" (měnění) nosného signálu podle toho, jaká data se mají přenést  –    odesilatel (zdroj modulovaného signálu) mění odesílaný signál –     demodulace –    příjemce musí být schopen rozpoznat (rozlišit) změny nosného signálu, a z nich "získat" přenášená data –     v praxi se pro modulaci i demodulaci používají zařízení zvaná modem (MOdulator/DEModulator)