pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  6

Reálné vlastnosti přenosových cest •      přenosu (v základním pásmu) na větší vzdálenosti brání to, že přenosové cesty nejsou nikdy ideální !!! –    vždy nějak negativně ovlivňují přenášený signál –    vykazují: •    útlum (zeslabuje přenášený signál) •    zkreslení (deformuje přenášený signál) •    přeslech („prolínání“ signálů z jiných vedení) •    rušení, vyzařování ....... •      důsledek: –    každá přenosová cesta přenáší některé signály lépe, jiné hůře •    záleží zejména na frekvenci přenášeného signálu a na povaze jeho změn •    některé signály jsou již tak „pokaženy“, že nemá smysl je danou přenosovou cestou přenášet (pro jiné to ještě smysl má)