pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  35

terminologická poznámka, aneb: co je broadband? •       klasické pojetí: –     šířka pásma (bandwidth) je ryze  "analogový" pojem •     představuje rozsah (využitelných) frekvencí •     měří se v Hz •     odpovídá "spotřebě", nikoli "přínosu", resp. "efektu" –     přenosová rychlost (transmission speed) je "digitální" pojem •     představuje (nominální) rychlost přenosu bitů •     měří se v bitech/s •     odpovídá "přínosu", resp. "efektu" •       důsledek: –     pojmy narrowband (úzkopásmový) a broadband (širokopásmový) vypovídají pouze o "spotřebě", nikoli o "efektu" –     vysokorychlostní (high-speed) vypovídá o "efektu", nikoli o "spotřebě" •     i na broadbandu lze dosahovat nízkých rychlostí !!! •       alternativní pojetí: –     šířka pásma (bandwidth) je jak analogový, tak digitální pojem –     "analogová" šířka pásma = rozsah frekvencí •     měří se v Hz –     "digitální" šířka pásma = přenosová rychlost •     měří se v bitech/s •       důsledek: –     pojem broadband (široké pásmo, širokopásmový) lze vykládat i ve smyslu vysokých přenosových rychlostí  •       otázka: –     které pojetí je správné? •     názor: pouze klasické –     je správné volání po broadbandu? Máme mít broadbandovou strategii, nebo strategii vysokorychlostního přístupu? –     co zajímá uživatele?  •     rozsah využitelných frekvencí, nebo dosahovaná přenosová rychlost?