pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  34

Příklad: digitalizace hlasového hovoru (techniky PCM, DPCM, ADPCM) •       po sejmutí každého vzorku (a jeho kvantizaci) musí být jeho hodnota (velikost) vyjádřena digitálně –     jako číselná hodnota •       technika PCM (Pulse Coded Modulation): –     vezme se "absolutní velikost" vzorku –     a vyjádří jako 8-bitové číslo –     8 bitů, 8000x za sekundu dává datový tok (rychlost) 64 000 bitů za sekundu –     princip pochází z roku 1937 !!! •       technika DPCM (diferenciální PCM) –     pracuje s rozdílem mezi po sobě jdoucími vzorky –     generuje datový tok 48 kbps •       technika ADPCM (adaptivní DPCM) –     jako diferenciální PCM, pracuje s rozdíly mezi po sobě jdoucími vzorky –     podle velikosti rozdílu mění kvantizační úrovně •    při malých změnách "zjemňuje" •       v mobilních sítích se používají kodeky –     FR (Full Rate), EFR (Enhanced Full Rate):  13 kbit/s na hovor •    + 9,8 kbit/s na  opravu chyb –     HR (Half Rrate): 6,5 kbit/s na hovor •    + 4,9 kbit/s na opravu chyb