pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  33

Příklad: digitalizace hlasového hovoru (v telefonii)  •       telefonní hovor je přenášen v rozsahu 300 až 3400 Hz –     lidské ucho vnímá (obvykle) 20 až 20 000 Hz –     ale 300 až 3400 Hz stačí pro srozumitelnost hovoru •    z kapacitních důvodů je žádoucí, aby šířka pásma byla co nejmenší •       pro potřeby digitalizace se uvažuje větší rozsah –     0 až 4000 Hz •       podle Nyquistova teorému: –     je třeba vzorkovat 8000x za sekundu (2x4000 Hz) –     tj. 1x za 125 mikrosekund •       získané vzorky jsou stále analogové –     dochází k jejich "kvantizaci" – přiřazení k nejbližší diskrétní úrovni •    přitom vzniká tzv. kvantizační šum