pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  32

Nyquistův vzorkovací teorém •       otázka: –     jak často je třeba vzorkovat (analogový) signál, aby jej bylo možné zase správně rekonstruovat? •    aby se z něj "nic neztratilo"? •       odpověď (Harry Nyquist, 1928): –     je nutné to dělat nejméně 2x za periodu (fvzorkovací > 2 fsignálu) •    aby se nic neztratilo –     rychlejší vzorkování již nepřinese žádnou "informaci navíc" •    nemá smysl to dělat rychleji –     důsledek: •    optimální je vzorkovat právě 2x za periodu •       týká se "frekvenčně omezeného signálu" –     jeho Fourierův rozvoj končí na určité frekvenci f •       H. Nyquist formuloval v roce 1928 –     formálně dokázal až Claude Shannon, v roce 1949 –     tzv. Nyquistův teorém •       důsledek: –     modulační rychlost je (optimálně) rovna dvojnásobku šířky pásma •    !!! jen pokud pásmo začíná od 0 !!!