pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  31

Jak se digitalizuje analogový signál? •       obecný postup: –     analogový signál se "vyvzorkuje" •    sejmou se vzorky momentální hodnoty analogového signálu –     velikost každého (analogového) vzorku se vyjádří jako (digitální) číslo –     získaná (digitální) data se komprimují a event. dále upravují •       přitom se musí vyřešit otázky jako: –     jak často vzorkovat původní analogový signál –     kolik bitů je potřeba na vyjádření hodnoty každého vzorku –     jak co nejvíce zmenšit objem bitů, který takto vzniká •       výsledky digitalizace (pomocí různých kodeků) mohou generovat výrazně odlišné datové toky •       příklad: telefonní hovor –     v pevné síti (PCM): 64 000 b/s –     v mobilní síti: 12-13 kbit/s –     VOIP: i pod 10 kbps