pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  3

přenos v základní pásmu  (baseband, nemodulovaný přenos) •       jde o takový druh přenosu, při kterém je vstupní signál okamžitě převáděn na přenosové médium –     bez činnosti modulačního prvku •       tj. přenáší se rovnou "data", •       představa: –     přenášené bity se reprezentují: •     napěťovými úrovněmi (H/L), nebo •     velikostí proudu (tzv. proudová smyčka), kdy prochází/neprochází el. proud •       na přenosovém médiu probíhá jen 1 přenos !! •       přenos v základním pásmu může být také kódovaný –     jeden datový bit je "zakódován" do více změn přenášeného signálu –     výhoda: větší "robustnost" •     snáze se detekují chyby •       příklad: –     kódování Manchester •     používá se např. v Ethernetu •     na 1 bit jdou 2 změny signálu –    0: změna z H(igh) na L(ow) –    1: změna z L(ow) na H(igh) –     diferenciální Manchester •     používá se např. v Token Ringu •     jedna změna signálu: časování •     druhá změna: datový bit –    0: je změna –    1: není změna •       přenosy v základním pásmu se používají "na krátkou vzdálenost" –     např. v sítích LAN (Ethernet)