pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  25

Datové přenosy po napájecí síti (PLC, Powerline Communications) •       přenosovým médiem jsou (silové) rozvody –     230V •       stejný princip jako u ADSL –     určitý rozsah nižších frekvencí je ponechán pro "původní využití" •    přenos napájecího napětí 220V (230V) o frekvenci 50-60 Hz –     vyšší frekvence jsou využity pro datové přenosy •       specifikum: silné a měnící se rušení –     řešení: využívané frekvenční pásmo je rozděleno na úzká "dílčí pásma" jako u ADSL –     v těchto dílčích pásmech je přenášen modulovaný signál (nosná) •       systém neustále vyhodnocuje rušení v jednotlivých dílčích pásmech –     podle situace adaptivně rozkládá "zátěž" (přenášená data) mezi jednotlivá dílčí pásma •       původní předpoklad: –     bude se to používat k překlenutí poslední míle •       realita: –     funguje to v rámci posledního metru •     v rámci bytů, za domovním transformátorem