pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  24

Modulace v ADSL •       technika DSM – Discrete Multi-Tone •       použité frekvenční pásmo se rozdělí na určitý počet podpásem –     typicky 256 o šířce 4,3kHz –     jde fakticky o tzv. frekvenční multiplex •       v každém pásmu je na jednu nosnou frekvenci namodulován datový signál o rychlosti 6,5 až 50 kbits –     pomocí QAM (kvadraturní amplitudové modulace QAM)  –     nosné jsou od sebe 4,3125MHz •       na nižších kmitočtech je menší útlum metalického páru a větší odstup signálu od šumu –     tj. lze dosáhnout vyšší přenosovou rychlost, –     na vyšších kmitočtech je rychlost nižší. •       vylepšení: OFDM –     ortogonální frekvenční multiplex –     jednotlivé nosné se "trochu" překrývají