pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  21

Shannonův teorém •      Claude Elwood Shannon (1916-2001): –    zakladatel moderní teorie informace •      tzv. Shannonův teorém (Shannon-Hartley): –    ona hranice je dána •    šířkou přenosového pásma •    „kvalitou“ přenosové cesty –   (odstupem signálu od šumu) –    číselně:         max(vpřenosová) = šířka pásma * log2(1 + signál/šum) •      důsledky: –    závislost na šířce pásma je lineární !!! –    naopak zcela chybí závislost na použité technologii !!! •    nezáleží na použité modulaci •    nevyskytuje se tam počet rozlišovaných stavů přenášeného signálu –    závěr: technologiemi lze "vylepšovat" využití nějaké přenosové kapacity, ale jen do hranice dané Shannonovým teorémem