pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  20

Shrnutí •       obecné pozorování: –     čím větší je šířka pásma, tím více je přijatý signál „podobný“ tomu, který byl odeslán –     ... a tím lépe lze poznat, co má reprezentovat •    při určité rychlosti změn by deformace přijatého signálu byly již tak velké, že by se nedalo poznat, co má signál reprezentovat •       závěr: –     čím větší je šířka přenosového pásma, tím větší je „schopnost přenášet data“ •    platí to obecně, pro přenosy v základním i přeloženém pásmu •    závislost mezi šířkou pásma a „schopností přenášet data“ je v zásadě lineární!!!   •       šířka přenosového pásma má charakter "zdroje" (suroviny) –     za šířku pásma se platí !!! •       intuitivní závislost je zřejmá –     ale jaká je exaktní forma závislosti? –     je-li pevně dána šířka pásma, na čem závisí maximální dosažitelná přenosová rychlost? •    viz   vpřenosová=vmodulační * log2(n)  –     lze libovolně dlouho zvyšovat n? •    ne, nelze – někde existuje hranice!! •    na čem tato hranice závisí? •    jak moc/málo závisí na dokonalosti našich technologií?