pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  2

Co je třeba znát z „teoretických základů“? •       co je "schopnost přenášet data" –     jak se vyjadřuje? V čem se měří? –     čím je dána? Na čem závisí? –     jak ji zvyšovat? Kde jsou limity? •       jaké vlastnosti mají reálná přenosová média? Jaký je jejich "přenosový potenciál"? –     kroucená dvoulinka –     koaxiální kabely –     optické kabely •       jak fungují bezdrátové přenosy •       jak se přenáší data v existujících sítích –     (pevných) telefonních sítích –     mobilních sítích –     kabelových sítích   •       veličiny: –     šířka přenosového pásma –     modulace, modulační rychlost –     přenosová rychlost –     přenosový výkon –     …. •       vztahy: –     závislost modulační rychlosti na šířce pásma –     závislost přenosové rychlosti na šířce pásma •       techniky a technologie: –     spread spectrum, frequency hopping –     ISDN, xDSL, …. –     GPRS, HSCSD, EDGE, UMTS, . –     DOCSIS, ….