pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  19

Příklad – vliv šířky přenosového pásma na výsledný (přenesený) signál