pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  17

Vliv šířky přenosového pásma na přenášený signál (obecného průběhu) •       pro signály harmonického (sinusového) průběhu je závislost na šířce přenosového pásma zřejmá –     pokud frekvence harmonického signálu spadá do šířky pásma, signál "projde" (beze změn) –     jinak neprojde vůbec •       pro signály obecného průběhu je efekt omezené šířky přenosového pásma složitější •       pomůcka: –     (každý) signál obecného průběhu lze rozložit (dekomponovat) na signály harmonického průběhu (dle Fouriera) •    na tzv. harmonické složky, s celočíselnými násobky základní frekvence   •       vliv šířky pásma na harmonické složky signálu obecného průběhu je zřejmý –     určitý počet nižších harmonických  složek „projde“ –     vyšší harmonické složky „neprojdou“ –     výsledek (přijatý signál) je dán součtem pouze těch harmonických složek, které projdou!! •     tím dochází k deformaci (zkreslení) původního signálu •       důsledky: –     čím větší šířka pásma, tím je přenos kvalitnější •     čím bude šířka přenosového pásma větší, tím více harmonických složek se přenese, a tím bude přijatý signál věrněji odpovídat původnímu signálu – bude méně zkreslený –     kvalitnější přenos umožňuje "namodulovat" (naložit na přenášený signál) více dat