pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  16

Šířka přenosového pásma (angl: bandwidth) •       souvisí s reálnými (obvodovými) vlastnostmi přenosových cest –     některé signály přenáší lépe, jiné hůře •       pro harmonický signál: –     závislost „míry pokažení přenášeného signálu“ má většinou intervalový charakter •    závislý primárně na frekvenci signálu •       lze najít rozsah frekvencí (fmin až fmax), které daná přenosová cesta přenáší s ještě únosným „pokažením“ –     fmax-fmin představuje tzv. šířku přenosového pásma, anglicky: bandwidth •    platí pro harmonický signál (sinusového/kosinusového průběhu) –     harmonické signály mimo uvedený rozsah nejsou přeneseny vůbec •    resp. s tak velkým "pokažením" (útlumem, zkreslením), že nemá cenu …..