pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  14

Přenosový výkon (efektivní přenosová rychlost) •       přenosová rychlost ještě nevypovídá o tom, jaký objem dat se (skutečně) přenese za delší časový interval –     např. za hodinu, za 24 hodin apod. –     o tom vypovídá až tzv. efektivní (skutečně dosahovaná) přenosová rychlost •    někdy označovaná také jako tzv. přenosový výkon –     efektivní rychlost může být větší nebo menší než rychlost nominální přenosová rychlost   –     působí na ni faktory, které •    zvyšují efektivní rychlost: –    zejména komprese přenášených dat –    zvýšení např. až 4x •    snižují efektivní rychlost –    různé druhy režie, zajištění spolehlivosti, řízení, řízení přístupu, agregace, Fair Use Policy,  …..