pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  13

Přenosová rychlost (bit rate) •       přenosová rychlost (angl.: bit rate): –     říká, kolik bitů se přenese za sekundu •    měří se v bitech za sekundu (resp. v násobcích – kbit/s, Mbit/s atd.) –     má nominální charakter •    spíše vypovídá o tom, jak dlouho trvá přenos jednoho bitu •    efektivní (skutečně dosahovaná) přenosová rychlost může být i výrazně nižší –     přenosová rychlost nevypovídá nic o tom, kolikrát za sekundu se změnil přenášený signál •    tj. jaká je modulační rychlost •       obecný vztah mezi modulační a přenosovou rychlostí: vpřenosová=vmodulační * log2(n) •       příklady: –     Ethernet: •    přenosová rychlost = ½ modulační r. –     RS-232, Centronics, … •    přenosová rychlost = modulační rychlost –     telefonní modemy •    přenosová rychlost > modulační rychlost •    viz tabulka