pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  12

Příklad: QAM – kvadraturní amplitudová modulace •      jde o kombinaci amplitudové a fázové modulace – –     používá 12 různých fázových posunů a 3 různé úrovně amplitudy, což dává celkem 36 různých stavů •       z 36 různých stavů přenášeného signálu je skutečně využito jen 16  ... protože všech 36 je obtížné při příjmu spolehlivě rozlišit •       16 využívaných stavů je voleno tak, aby byly “co nejdále od sebe” –     každý z 16 stavů reprezentuje jednu čtveřici bitů, •       QAM umožňuje používat přenosovou rychlost, která je číselně 4x vyšší než rychlost modulační •       používá se v modemech pro 2400 bps  a 9600 bps