pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  11

vícestavová a kombinovaná modulace •       vícestavová modulace –     modulovaný (nosný) signál má určitý počet stavů (n) –     pak každý z těchto stavů může reprezentovat log2(n) bitů •    přesněji: každý přechod do nového stavu může reprezentovat přenos log2(n) bitů –     příklad: •    modemy V.34: až 3200 změn za sekundu, každá "nese" 9 bitů •       základní způsoby modulace obvykle nedokáží dosáhnout nejvyšších přenosových rychlostí –     přesněji: počtu rozlišitelných stavů •       proto se základní způsoby modulace kombinují –     např. fázová a amplitudová –     příklad: •     QAM: 12xfázová, 3x amplitudová •       pozorování: –     počet stavů nelze libovolně zvyšovat, protože příjemce by je už nedokázal rozlišit !!! –     obecně: nejlépe se rozpoznávají stavy u fázové modulace •       pozorování: –     po jedné přenosové cestě lze přenášet více nosných (modulovaných) signálů současně •     musí být vhodně frekvenčně posunuty •     jde o tzv. frekvenční multiplex