pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  10

Modulační rychlost (baud rate) •       je rychlost, s jakou se mění přenášený signál –     modulační rychlost je počet změn signálu za sekundu –     měří se v jednotkách zvaných BAUD [Bd] –     podle francouzského inženýra Jean-Maurice-Émile Baudota (1845-1903) •    sestrojil "tisknoucí rychlotelegraf" •    vynalezl časový multiplex –    možnost, aby více telegrafů komunikovalo po jedné lince •    vynalezl telegrafní kód (1870)   •       modulační rychlost nevypovídá nic o tom, kolik dat se přenáší !!! –     to záleží na tom, kolik bitů "nese" (reprezentuje) jedna změna signálu!!! •       místo "modulační rychlost" se též používá pojem "symbolová rychlost" –     anglicky: baud rate