pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  8

vlastnosti Bluetooth • využívá pásmo 2,4 GHz – rozděluje ho na 79 frekvenčních kanálů o šířce 1 MHz • kanál   0: 2402 MHz • kanál 78: 2480 MHz • používá techniku Frequency Hopping Spread Spectrum – přeskakuje mezi frekvenčními kanály 1600x za sekundu – sekvence přeskoků je pseudonáhodná • určuje  ji uzel v roli "master" • pracuje na principu TDD (Time Division Duplex) – pro rozlišení mezi příjmem a vysíláním se používá dělení v čase • někdy vysílá, jindy přijímá, nikoli současně