pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  24

QoS ve WiMAX • WiMAX je velmi flexibilní v tom, jak hospodaří s celkovou přenosovou kapacitou, kterou má k dispozici – kolik má frekvenčních kanálů a jak jsou široké • o všem rozhoduje základnová stanice (BS) – může přidělit/vyhradit určitou kapacitu pro koncovou stanici, nebo i pro jednotlivá spojení • v terminologii WiMAX: spojení = "tok" (service flow) • každé spojení (service flow) má přiřazenu třídu QoS – UGS (Unsolicited Grant Service) • obdoba režimu CBR u ATM, je vyhrazena konstantní kapacita • pro realizaci spojů T1/E1 – rtPS (Real-time Polling Service) • obdoba režimu VBR u ATM • "přenos ihned dostane, o co si řekne" • pro VOIP, MPEG Video – nrtPS (Non-real-time Polling Service) • obdoba režimu ABR • je garantována minimální kapacita – BE (Best Effort) • není garantováno nic