pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  22

není WiMAX jako WiMAX • WiMAX není "jedna technologie" – ale je to několik různých technologií • které nejsou vzájemně kompatibilní – už jen kvůli tomu, že pracují v různých frekvenčních pásmech » licenčních i bezlicenčních – používají různě široké frekvenční kanály – dopady na certifikaci: • jsou definovány konkrétní profily, – pro různá frekvenční pásma a další parametry • certifikuje se vůči těmto profilům – příklad: zařízení certifikovaná podle různých profilů nejsou vzájemně  kompatibilní a interoperabilní • společné vlastnosti WiMAX technologií – používají centralizované řízení • o tom, kdo a kdy bude komunikovat, rozhoduje centrální autorita – základnová stanice • dotazuje se stanic, zda chtějí něco přenést – žádný prostor pro soutěžení stanic – předpokládají pouze spojovaný způsob komunikace • terminál (SS, Subscriber Station) může komunikovat až tehdy, když od základnové stanice (BS, Base Station) dostane přidělený kanál – podporují QoS • díky spojovanému charakteru komunikace může být QoS vztažena k jednotlivým spojením