pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  2

co je „bezdrátový broadband“ (wireless broadband) • „bezdrátový“ ….. – použití bezdrátových (rádiových) forem přenosu – alternativa k „drátovému“ přenosu, který využívá drátových přenosových cest •  … broadband – správně: vysokorychlostní přenos • jde hlavně o přenos dat, a to dostatečně vysokou rychlostí – má smysl se ptát na: • rychlost UP/DOWN • latenci (přenosové zpoždění, RTT) • ztrátovost paketů • ….. • mobilita není (nutnou) podmínkou – stacionární (využití) • terminál je vždy na jednom místě a nehýbe se – nomadické (využití) • terminál se může přemisťovat mezi různými lokalitami, ale během provozu je vždy na daném místě a nepohybuje se – mobilní (využití) • terminál se pohybuje a může komunikovat i za pohybu • „pomalá“ mobilita – například chůze či pomalá jízda • „rychlá“ mobilita – rychlá jízda, např. vlak, dálnice