pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  13

UWB (Ultra WideBand) • cíl: – nahradit rychlé drátové propojení na krátkou vzdálenost bezdrátovým • například propojení multimediálních zařízení (kamer, přehrávačů apod.), disků, k počítačů • na jednotky metrů – dosáhnout rychlostí v řádu stovek Mbit/s • např. 480 Mbit/s • princip technického řešení: – využít velmi velkou šířku frekvenčního pásma • více jak 500 MHz, třeba i v pásmech využívaných jinými technologiemi – ale vysílat velmi slabě, tak aby to nerušilo jiné přenosy • na malou vzdálenost to stačí • v USA: – rozhodnutí FCC z roku 2004 povoluje UWB v pásmu 3,1 až 10,6 GHz • a s maximální "silou" -42,3 dBm/MHz • v Evropě: – Evropská komise vydala své doporučení v únoru 2007 • 4,8 až 6 GHz: - 42,3 dBm/MHz • ostatní frekvence ještě slabší signál • princip modulace v UWB: – počtem/četností pulsů, velikostí pulsů atd.