pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  12

další vývoj Bluetooth • verze 2.0 (listopad 2004) – vylepšení datových přenosů • EDR, Enhanced Data Rate • nominálně až 3 Mbit/s – efektivně až 2,1 Mbit/s – menší spotřeba energie • verze 2.1 – další snížení spotřeby – vyšší bezpečnost • lepší párování zařízení, obnova symetrických klíčů • další vývoj: – přidání broadcastu • vysílání ke všem příjemcům v dosahu – dosud jen unicast – aktivní správa topologie • řešení praktických situací, kdy vznikají různé (předem neplánované) topologie – možnost použití alternativních technik přenosu dat  • mechanismy  BT by se stále používaly například pro zjišťování existence uzlů, navazování spojení a párování – ale samotný přenos dat by se řešil jinak • budoucí verze 3.0 (code name Seattle) – pro transport dat bude využívat technologii UWB • přesněji: její variantu WiMEDIA – možnost dosahovat rychlosti až 480 Mbit/s – ještě účinnější šetření energií • budou moci být konstruována zařízení s minimálními energetickými nároky