pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  11

průběh komunikace • 1600 přeskoků za sekundu – na každé frekvenci se uzly "zdrží" po dobu 625 μs • jde i 1 slot • data (pakety) se mohou přenášet v rámci 1, 3 či 5 slotů – pokud se přenáší v 3 či 5 slotech, pak během této doby vysílající nepřeskakuje • a pak přejde na takovou frekvenci, která původně vycházela – některé uzly nemusí vysílání přijímat, a pokračují v posloupnosti přeskoků jako kdyby se nic nestalo • v jednotlivých časových slotech se mohou střídat různé druhy provozu – SCO (hlas, spojovaný přenos) – ACL (data, nespojovaný přenos)