pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  9

hospodaření s frekvencemi – zajištění obousměrné komunikace • technika FDD – Frequency Division Duplexing • je to analogová technika – každý směr využívá jiné frekvence • technika TDD – Time Division Duplexing • je to digitální technika – oba směry využívají stejné frekvence, ale střídají se v čase