pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  8

příklad: přidělení frekvenčních kanálů v pásmu 1800 MHz (pro GSM)