pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  6

hospodaření s frekvencemi • mobilní sítě zásadně fungují v licenčních pásmech – frekvence dostávají přidělené na základě individuální licence • počet operátorů je omezen dostupností frekvencí – operátoři dostávají jen omezený příděl frekvencí • určitý počet "frekvenčních kanálů" • dáno přímo licencí • mobilní operátoři potřebují: – pokrýt "neomezeně velkou plochu" • typicky: celé území státu – ale jen "s omezeným přídělem frekvencí" • řešení: – buňkový (celulární) princip • plocha k pokrytí je rozdělena na dílčí části (buňky) • v sousedních buňkách se nesmí použít stejné frekvence • frekvence se mohou opakovat v nesousedních buňkách • struktura buněk mobilní sítě není pevně dána – vyvíjí se v čase, podle rozvoje sítě a potřeb zákazníků – obvykle se zahušťuje • kde je větší provoz, vzniká více (menších) buněk • mobilní operátor musí velmi pečlivě plánovat využití frekvencí – realizovat tzv. frekvenční plánování