pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  36

EDGE – kódovací schémata • volba kódovacích schémat v EDGE je dynamická – síť (a MS) rozhodují o tom, jaké schéma použít • link adaptation – volí takové schéma, které momentálně dává nejvyšší propustnost • incremental redundancy – nejprve se používají méně  redundantní schémata (s menším podílem zabezpečovacích bitů), a teprve při chybě se redundance zvyšuje (tj. volí se více redundantní kódovací schéma)