pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  34

GPRS vs. EDGE (Enhanced GPRS) • GPRS (General Packet Radio Service) – zachovává rádiovou část komunikace – mezi MS a BTS • nemění rozdělení (FDMA) na kanály a jejich členění (TDMA) na timesloty • nemění způsob kódování – 2-stavová fázová modulace » GSK (Gaussian Shift Keying) » 1 změna = 1 bit • přidává nová kódovací schémata – neboli rozložení datového toku mezi užitečná data a režijní data • lze obvykle řešit jen SW upgradem BSS – přidává nové prvky do sítě • GSN (SGSN s GGSN) • "datovou páteř" – propojení SGSN a GGSN • EDGE (Enhanced Data Rate for GSM Evolution) – týká se jak HSCSD • Enhanced HSCSD, EHSCSD – tak i GPRS • Enhanced GPRS, EGPRS • EGPRS (Enhanced GPRS) – mění rádiovou část komunikace • nemění rozdělení (FDMA) na kanály a jejich členění (TDMA) na timesloty • zavádí nový způsob kódování – 8-stavová fázová modulace » 1 změna = 3 bity – modulační rychlost zůstává stejná jako u GPRS » ale rychlost přenosu se (potenciálně) zvyšuje 3x • přidává nová kódovací schémata – celkem 9 » 4x s původní 2-stavovou modulací » 5x s novou 8-stavovou modulací • nutný HW upgrade transceiverů v každém sektoru BTS – nemění GPRS síť • pracuje se stejnými prvky (GSN, IP páteř) jako GPRS • "uvnitř sítě to funguje stejně, jako u GPRS"