pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  33

přístup k Internetu přes GPRS • "standardní" využití GPRS je pro propojení dvou GPRS zařízení – dvou GPRS modemů • a dvoubodového spoje • GPRS se používá i pro přístup k Internetu – MS zde navazuje spojení (přihlašuje se k) "přístupovému bodu", který je prostředníkem pro jeho přístup do Internetu • APN (Access Point Name) – obvykle definuje vlastnosti a parametry připojení – např. statické/dynamické přidělení IP adresy – NAT – QoS atd. • APN je jakousi bránou do Internetu – vede z něj tunel skrz další část sítě – až do sítě ISP • mobilní operátor může nabízet více různých APN – s různými podmínkami • statická/dynamická IP, NAT, cena atd.