pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  32

GPRS attach, PDP kontext • MS (mobil) se musí nejprve přihlásit do GPRS sítě – předá své IMEI a IMSI uzlu SGSN • SGSN ověří identitu a oprávněnost MS a uživatele – dále si zkopíruje z HLR údaje o uživateli – přidělí mu dočasné P-TMSI (Packet – temporal Mobile Subscriber Identity) • pod tímto identifikátorem s ním dále pracuje – tzv. GPRS attach • odhlášení může iniciovat jak MS , tak GPRS síť – tzv. GPRS detach • pro možnost datové komunikace musí MS získat tzv. PDP kontext – Packet Data Protocol context • v rámci PDP kontextu získává: – PDP adresu • obvykle: IP adresu • přidělení je statické či dynamické – dohodnuté parametry QoS – …. • PDP kontext se uchovává v MS, SGSN a GGSN – přidělením PDP kontextu se MS stává "viditelné" • dostupné na přidělené IP adrese – MS je dostupné po celou dobu existence (aktivního) PDP kontextu !!!! • bez ohledu na to, zda něco přenáší či nikoli – směrování se provádí na základě vztahu mezi IMSI a PDP – jeden uživatel může mít přiděleno více kontextů