pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  28

GPRS (General Packet Radio Service) • HSCSD funguje na principu přepojování okruhů – spotřebovává timesloty po celou dobu existence spojení • i když právě nic nepřenáší – málo šetrné vůči zdrojům mobilní sítě • vůči timeslotům • GPRS funguje na principu přepojování paketů – když právě nic nepřenáší, nespotřebovává žádné timesloty !!! – je to šetrnější vůči zdrojům mobilní sítě • ta dokáže obsloužit více uživatelů • díky tomu může být lacinější – umožňuje trvalé připojení uživatele • trvalou dostupnost (always-on) – prostřednictvím GPRS lze realizovat trvalé (mobilní) připojení k Internetu • služba Eurotel Data Nonstop – od 1.4.2003 • GPRS funguje stylem "best effort" – negarantuje propustnost – ta je dána momentální zátěží sítě a souběhem požadavků na GPRS přenosy • nejprve se přidělují timesloty pro hlas, pak pro CSD, a pro GPRS teprve to, co zbude – mobilní operátor obvykle rezervuje 1 až 2 timesloty v každém TDMA rámci pro GPRS • GPRS vyžaduje zásahy do mobilní sítě – nové prvky sítě: GSN • GPRS Support Node – v podstatě jde o směrovače – SW upgrade BTS a BSC • GPRS zavádí nová kódovací schémata – nové způsoby kódování dat, přenášených mezi MS a BTS • kvůli tomu je nutný nový HW • nabízí také určitou podporu QoS