pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  23

identifikace terminálů v GSM síti • každý mobilní terminál (MS, mobilní stanice) je identifikován: – číslem IMEI • International Mobile Equipment Identity number – 15-ti místné,  • identifikuje zařízení jako takové – analogie sériového čísla – nemění se » nemělo by se dát změnit » některé mobily umožňují změnu IMEI – číslo IMEI tvoří: • TAC = Type Approval Code – identifikuje typ zařízení (např. Nokia 3220) • FAC = Final Assembly Code – identifikuje výrobce • SNR = Serial number – sériové číslo, generované výrobcem • SIM kartou – Subscriber Identity Module – identifikuje uživatele • do které GSM patří (ke kterému operátorovi) • jaké služby má aktivované • další údaje – obsahuje IMSI  (v ČR 15 číslic) • International Mobile Subscriber Identity • součástí je: – MCC (Mobile Country Code) » ČR=230 – MNC (Mobile Network Code) » 01=T-M, 02=ET, 03=Oskar – MSIN (Mobile Subscriber Identification Number) » registrační číslo účastníka • MSISDN (v ČR 12 číslic) – Mobile Subscriber ISDN Number • skutečné telefonní číslo účastníka • uchovává se v HLR !!!! • je vztaženo k IMSI – HLR zná vztah MSISDN:IMSI